Journal article

Diversification in Qinghai-Tibet Plateau: Orchidinae (Orchidaceae) clades exhibiting pre-adaptations play critical role.

Public Deposited

Creator
  • Lai, Yang-Jun
  • Han, Yu
  • Schuiteman, André  ( ORCID   ISNI )
  • Chase, Mark W.  ( ORCID   ISNI )
  • Xu, Song-Zhi
  • Li, Jian-Wu
  • Wu, Jian-Yong  ( ORCID )
  • Yang, Bo-Yun
  • Jin, Xiao-Hua
2021

Metadata