Journal article

The Gastrodia menghaiensis (Orchidaceae) genome provides new insights of orchid mycorrhizal interactions.

Public Deposited

Creator
 • Jiang, Yan
 • Hu, Xiaodi
 • Yuan, Yuan
 • Guo, Xuelian
 • Chase, Mark W.  ( ORCID   ISNI )
 • Ge, Song
 • Li, Jianwu
 • Fu, Jinlong
 • Li, Kui
 • Hao, Meng
 • Wang, Yiming
 • Jiao, Yuannian
 • Jiang, Wenkai
 • Jin, Xiaohua
2022

Items:

Metadata