Journal article

Geographic range size patterns across plants and animals of Xinjiang, China.

Public Deposited

Creator
 • Li, PingLi
 • Zhang, ChunYan
 • Nic Lughadha, Eimear  ( ORCID   ISNI )
 • Leão, Tarciso C. C.  ( ORCID )
 • Hardwick, Kate  ( ORCID   ISNI )
 • Zheng, YaoMin  ( ORCID )
 • Wan, HuaWei  ( ORCID )
 • Ma, Ming
 • Abudusalih, Nurbay
 • Ying, Hai
 • Zhen, Pu
 • Lai, JiangShan
 • Shen, ZhanFeng
 • Li, Liu
 • Wang, Tuo
 • Jiang, YangMing
 • Zhao, HuiHui
 • Liu, QingJie
2022

Metadata