Journal article

Four new species and a new record of Orchidinae (Orchidaceae: Orchideae) from China.

Public Deposited

Creator
 • Lin, Dong-Liang  ( ORCID )
 • Ya, Ji-Dong  ( ORCID )
 • Schuiteman, André  ( ORCID   ISNI )
 • Ma, Chong-Bo
 • Liu, Cheng
 • Guo, Xue-Lian
 • Chen, Shi-Si
 • Wang, Xi-Long
 • Zhang, Zhi-Rong
 • Yu, Wen-Bin  ( ORCID )
 • Jin, Xiao-Hua
2021

Items:

Metadata